Στατική ανανεώσιμη εικόνα
Κάντε κλικ στην φωτογραφία για live video
 

cameraPower by

Η κάμερα φιλοξενείται από τοΗ Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε το φράγμα στην περιοχή του Λιθότοπου στον Στρυμόνα ποταμό. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως μέρος αποθήκευσης νερού για την άρδευση της πεδιάδας του Νομού Σερρών. Θαυμασμό προκαλούν τα παραποτάμια δάση, τα νούφαρα και η ποικιλία των ψαριών στον υδροβιότοπο. 

Πηγή: wikipedia